Què necessites? laboral nòmines contractes jubilació

LABORAL

 • Anàlisi de les relacions laborals de la teva empresa per a comprovar que s’ajusten a la normativa actual.

 • Proposta de modificacions pertinents i el seu sistema d’implantació per a regularitzar i optimitzar el servei de manera immediata.

 • Gestió de la legalització de noves empreses i recomanacions laborals a autònoms i emprenedors.

CONTRACTES

 • Estudiem i oferim les diferents possibilitats contractuals que permet la llei, per tal d’escollir la més adequada per a cada cas, aprofitant les bonificacions de la Seguridad Social.

 • Notificació amb antelació de la finalització dels contractes en curs per tenir en compte o no la seva pròrroga.

 • Gestió d’altes i baixes de treballadors, o de les variacions pertinents a la Tesorería General de la Seguridad Social.

NÒMINES

 • Nòmines on line que inclouran totes les modificacions i variacions produïdes durant el mes.

 • Actualitzacions derivades de les novetats legals (convenis, tarifes de cotització , regularitzacions, retencions…)

 • Disposició de les nòmines en la data sol·licitada pel client.

JUBILACIÓ

 • Assessorament complet per a preparar la teva jubilació.

 • Realització del càlcul de la teva pensió de jubilació.

 • T’ explicarem les característiques i requisits dels diferents sistemes previstos per la llei.

Com portes la part dels impostos?

Contacta’ns